تبلیغات
آموزش کسب و کار الکترونیکی

کسب و کار اینترنتی
صفحه نخست
مدیر
این وبلاگ در ارتباط با آموزش کسب و کار الکترونیک , کسب و کار اینترنتی و بازاریابی مجازی است
این سایت را حمایت می کنم
payam
تاریخ : دوشنبه 16 شهریور 1394
payam
نویسنده : سیما کافیان عطاری
payam


با تغییر شکل اقتصاد طی سه دهه اخیر، جهانشاهد تولد شیوه های جدیدی از دادوستد چه به صورتبومی و چه بین المللی بوده استشیوه های نوین اقتصاد در سطح جهانیحرکت خود را مدیون ابزارهای تکنولوژیکی جدید مانند رشد و بکارگیری اینترنت ورایانه های بسیار حساس و هوشمند می دانند که این دو یعنی اقتصاد وفناوریهای نوین آنچنان در هم گره خورده اند که ایست یکیموجب توقف دیگری خواهد شد.

یکی از شاخه های مهم و اصلی اقتصاد در سطحجهانی موضوع تجارت است که با دور شدن از قالب های سنتی خود و ورودبه عصر آمار و رقم، ماهیتی جدید به خود گرفته است وحاصل این تغییر ماهیت جهانی، کسب و کار الکترونیک است که از آغاز آن مدتزمان طولانی نمی گذرد. فعالیتهای تجاری به صورت الکترونیک در کشورهایپیشرفته رشد بی سابقه ای داشته و با سرعت در سطح جهان در حال گسترش است.

آموزش کسب و کار الکترونیکی

در این میان کسب و کار الکترونیکبهعنوان یکی از زیر مجموعه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه گذشتهرشدبالایی را تجربه کرده است. به طوری که رویکرد سیاست اکثر موسسات تجاریدرپذیرش و به کارگیری کسب و کار الکترونیک در جهت ورود به بازارهای جهانیوجذب مشتریان جدید موثر و کارا در این راستاست. اما به کارگیری کسب و کارالکترونیکدر فعالیتهای تجاری نیازمند توجه به یک سری عوامل درونزا وبرونزایتاثیرگذار بر آن است. به طوری که توجه بنگاههای تجاری به این عوامل وبرنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از فناوری کسب و کار الکترونیکضمنآنکه موفقیت بهره برداری از آن را تضمین خواهد کرد، زمینه رشدبنگاههایاستفاده کننده را نیز فراهم می کند.


قالب وبلاگ  -  تالار وبلاگ نویسان
icon
موضوعات مرتبط: آموزش کسب و کار الکترونیکی ,
icon
برچسب‌ها: آموزش کسب و کار الکترونیکی ,
 icon
لینک های مرتبط: آموزش کسب وکار الکترونیکی , e-business ,
archives
آخرین مطالب
View sima kafiyan's profile on LinkedIn

تست هوش

موتور جستجوی خبر قطره

پونیشا :: نیروی کار مجازی


کسب وکاراینترنتی